Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony

Władza rodzicielska

W każdej sprawie dotyczącej władzy rodzicielskiej Kancelaria udziela pełnej pomocy prawnej w zakresie:

  1. porad prawnych,
  2. przygotowywania projektów pism procesowych, umów oraz innych dokumentów,
  3. reprezentowania Klienta przed sądami wszystkich instancji,
  4. prowadzenia negocjacji,
  5. udziału w mediacjach.

 

 

WŁADZA RODZICIELSKA

 

Problemy małżeńskie, rozwód, separacja, rozpad nieformalnego związku czy wreszcie brak zainteresowania wspólnym dzieckiem, pociągają za sobą nieraz konieczność uregulowania władzy rodzicielskiej. W takich sytuacjach nasza Kancelaria służy pomocą prawną i reprezentuje Klientów w sprawach o ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej bądź przywrócenie władzy rodzicielskiej.

 

W sprawach ograniczenia władzy rodzicielskiej nasza Kancelaria ma bardzo duże doświadczenie w zakresie pomocy osobom, które wnioskują o ograniczenie władzy rodzicielskiej, jak również wobec których toczy się postępowanie.

 

Reprezentujemy Klientów oraz przygotowujemy niezbędne dokumenty w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Do pozbawienia władzy rodzicielskiej dochodzi w sytuacjach, w których rodzic nie może wykonywać obowiązków rodzicielskich z powodu trwałej przeszkody, w sposób rażący je zaniedbuje lub nadużywa władzy rodzicielskiej.

 

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w sprawach o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Sprawa taka może odbyć się z urzędu lub na wniosek strony, w przypadku przemijającej przeszkody np. choroby rodzica, odbywania krótkiej kary pozbawienia wolności, wyjazdu zagranicznego.

 

Kancelaria posiada także wiedzę i doświadczenie w zakresie spraw o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Władzę rodzicielską można przywrócić, jeżeli przyczyny, z powodu których te prawa zostały odebrane, ustąpiły trwale.

 

Zakres usług Kancelarii w zakresie władzy rodzicielskiej:

  • porady prawne z zakresu władzy rodzicielskiej,
  • reprezentacja Klienta w sądzie przez adwokata,
  • przygotowywanie wniosków, pozwów i pism procesowych w sprawach o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej,
  • negocjacje i mediacje sądowe i pozasądowe w zakresie ustalenia „planu wychowawczego”,
  • kompleksowe wsparcie prawne.

 

Zespół naszej Kancelarii ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby pomóc naszym Klientom przejść przez szereg różnych spraw w sposób bezpieczny, bez nerwów i niepotrzebnego stresu.

 

Wspieramy Klientów na każdym etapie postępowania. Przygotowujemy taktykę procesową i omawiamy ją z Klientem. My służymy wiedzą, zaś Klient wybiera ścieżkę postepowania, która w danym momencie jego życia, stosunków rodzinnych i społecznych jest dla niego najbardziej dogodna.

 

Pisma procesowe są przygotowywane i wysyłane po akceptacji przez Mocodawców tak, aby proces, w jakim nasz Klient uczestniczy strona nie toczył się obok Klienta, lecz zawsze razem i we współpracy z nim. Regułą w naszej współpracy jest rzetelność, zaufanie, wiedza i pomoc na każdym etapie procesu, w którym bierze udział nasz Klient.

 

W godzinach pracy Kancelarii zawsze obecny jest sekretariat, gotów do udzielenia Państwu wszelkich niezbędnych informacji na temat współpracy.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Izabela Łebko-Mazur
Piaseczno: ul. T. Kościuszki 8, I piętro
Warszawa: ul. Al.  Roż 12, lok. 6, II piętro

NIP: 9461270920 REGON: 145829341

tel. kom.  575 110 068
tel.: (22) 111 00 68, (22) 111 00 69

www.ilm.mazuriwspolnicy.pl
ilm@mazuriwspolnicy.pl

Adwokatura Polska