Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony

Miejsce pobytu dziecka

W każdej sprawie o ustalenie miejsca pobytu dziecka Kancelaria udziela pełnej pomocy prawnej w zakresie:

  1. porad prawnych,
  2. przygotowywania projektów pism procesowych, umów oraz innych dokumentów,
  3. reprezentowania Klienta przed sądami wszystkich instancji,
  4. prowadzenia negocjacji,
  5. udziału w mediacjach.

 

 

MIEJSCE POBYTU DZIECKA

 

Sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka to jedne z najtrudniejszych spraw rodzinnych, z uwagi na ich ogromny ciężar emocjonalny. Wymagają one często specjalistycznego przygotowania i zazwyczaj związane są z koniecznością poddania się badaniom w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym lub koniecznością sporządzenia opinii biegłych wskazanych przez sądy,

 

Bardzo często zdarza się, że po przeprowadzeniu szczegółowego postępowania dowodowego Sąd decyduje, że miejscem pobytu dziecka będzie np. miejsce zamieszkania matki, a nie ojca. Miejscem zamieszkania może być jednak także miejsce zamieszkania ojca. 

 

Sprawy te są zazwyczaj długotrwałe, jednakże w razie silnego konfliktu istnieje możliwość zabezpieczenia na czas procesu miejsca pobytu dziecka przy jednym z rodziców. Dzięki temu – przez cały czas procesu sądowego – możliwe staje się wykonywanie w sposób niezakłócony (z założenia) pracy w rodzinie rodzica pierwszoplanowego.

 

W tych sprawach udział doświadczonego pełnomocnika jest wyjątkowo cenny i istotny. Kancelaria współpracuje z psychologami, mediatorami (wedle życzenia Klienta), celem wypracowania jednolitego stanowiska w sprawie tak, aby spór nie zakłócił bieżącego funkcjonowania małoletniego.

 

 

Zakres usług Kancelarii w zakresie ustalenia miejsca pobytu dziecka:

  • kompleksowa obsługa prawna w zakresie miejsca pobytu dziecka,
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym przez adwokata,
  • sporządzanie wniosków i pism procesowych w sprawach o ustalenie miejsca pobytu dziecka,
  • sporządzanie wniosków o udzielenie zabezpieczenia miejsca pobytu dziecka na czas trwania postępowania,
  • negocjacje, mediacje sądowe czy pozasądowe w sprawach o ustalenie miejsca pobytu dziecka.

 

Zespół naszej Kancelarii ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby pomóc naszym Klientom przejść przez szereg różnych spraw w sposób bezpieczny, bez nerwów i niepotrzebnego stresu.

 

Wspieramy Klientów na każdym etapie postępowania. Przygotowujemy taktykę procesową i omawiamy ją z Klientem. My służymy wiedzą, zaś Klient wybiera ścieżkę postepowania, która w danym momencie jego życia, stosunków rodzinnych i społecznych jest dla niego najbardziej dogodna.

 

Pisma procesowe są przygotowywane i wysyłane po akceptacji przez Mocodawców tak, aby proces, w jakim nasz Klient uczestniczy strona nie toczył się obok Klienta, lecz zawsze razem i we współpracy z nim. Regułą w naszej współpracy jest rzetelność, zaufanie, wiedza i pomoc na każdym etapie procesu, w którym bierze udział nasz Klient.

 

W godzinach pracy Kancelarii zawsze obecny jest sekretariat, gotów do udzielenia Państwu wszelkich niezbędnych informacji na temat współpracy.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Izabela Łebko-Mazur
Piaseczno: ul. T. Kościuszki 8, I piętro
Warszawa: ul. Al.  Roż 12, lok. 6, II piętro

NIP: 9461270920 REGON: 145829341

tel. kom.  575 110 068
tel.: (22) 111 00 68, (22) 111 00 69

www.ilm.mazuriwspolnicy.pl
ilm@mazuriwspolnicy.pl

Adwokatura Polska