Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony

Majątek

W każdej sprawie dotyczącej majątku Kancelaria udziela pełnej pomocy prawnej w zakresie:

 1. porad prawnych,
 2. przygotowywania projektów pism procesowych, umów, a także innych dokumentów,
 3. reprezentowania Klienta przed sądami wszystkich instancji,
 4. prowadzenia negocjacji,
 5. udziału w mediacjach.

 

MAJĄTEK

 

Po rozwodzie możliwe są dwa sposoby dokonania podziału majątku: umowny i sądowy. Nasza Kancelaria jest gotowa zająć się wsparciem Państwa interesów w każdej sprawie o podział majątku. Podziału majątku można również dokonać w trakcie trwania małżeństwa, kiedy małżonkowie posiadają ustrój rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkową można ustanowić przed zawarciem małżeństwa (tzw. intercyza małżeńską) lub w trakcie trwania małżeństwa.

 

Umowny podział majątku wspólnego

Do umownego podziału majątku wspólnego nie jest angażowany sąd. Małżonkowie na drodze wspólnie wypracowanego porozumienia podpisują umowę dotyczącą kwestii podziału całości majątku lub tylko jego części u notariusza.

 

Sądowy podział majątku wspólnego

W przypadku braku zgodności małżonków w kwestii podziału majątku wspólnego, mogą oni wystąpić na drogę sądową. Sądowy podział majątku wspólnego powinien obejmować całość majątku.

 

Zakres usług Kancelarii w sprawach dotyczących podziału majątku:

 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie podziału majątku,
 • organizacja i udział w mediacjach w zakresie podziału majątku,
 • profesjonalne przygotowanie spisu majątku do podziału,
 • przygotowanie przez Kancelarię dokumentacji procesowej,
 • reprezentowanie Klientów przed sądem podczas rozpraw o podział majątku,
 • porady prawne w zakresie ustalenia majątku wspólnego, majątku własnego i nakładów współmałżonków,
 • obsługa egzekucji zasądzonego podziału majątku,
 • stanowiska procesowe w zakresie zniesienia ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej (rozdzielność majątkową),
 • kontakt z notariuszem, weryfikacja i przygotowywanie aktu notarialnego w przypadku zawarcia ugody o podział majątku poza sądem, przygotowanie i weryfikacja dokumentów istotnych do zwarcia umowy darowizny lub innego typu umów jeśli strony obie wyrażą na nie zgodę.

 

Zespół naszej Kancelarii ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby pomóc naszym Klientom przejść przez szereg różnych spraw w sposób bezpieczny, bez nerwów i niepotrzebnego stresu.

 

Wspieramy Klientów na każdym etapie postępowania. Przygotowujemy taktykę procesową i omawiamy ją z Klientem. My służymy wiedzą, zaś Klient wybiera ścieżkę postepowania, która w danym momencie jego życia, stosunków rodzinnych i społecznych jest dla niego najbardziej dogodna.

 

Pisma procesowe są przygotowywane i wysyłane po akceptacji przez Mocodawców tak, aby proces, w jakim nasz Klient uczestniczy strona nie toczył się obok Klienta, lecz zawsze razem i we współpracy z nim. Regułą w naszej współpracy jest rzetelność, zaufanie, wiedza i pomoc na każdym etapie procesu, w którym bierze udział nasz Klient.

 

W godzinach pracy Kancelarii zawsze obecny jest sekretariat, gotów do udzielenia Państwu wszelkich niezbędnych informacji na temat współpracy.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Izabela Łebko-Mazur
Piaseczno: ul. T. Kościuszki 8, I piętro
Warszawa: ul. Al.  Roż 12, lok. 6, II piętro

NIP: 9461270920 REGON: 145829341

tel. kom.  575 110 068
tel.: (22) 111 00 68, (22) 111 00 69

www.ilm.mazuriwspolnicy.pl
ilm@mazuriwspolnicy.pl

Adwokatura Polska