Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony

Kontakt z dziećmi

W każdej sprawie o kontakty z dziećmi Kancelaria udziela pełnej pomocy prawnej w zakresie:

 1. porad prawnych,
 2. przygotowywania projektów pism procesowych, umów oraz innych dokumentów,
 3. reprezentowania Klienta przed sądami wszystkich instancji,
 4. prowadzenia negocjacji,
 5. udziału w mediacjach.

 

KONTAKTY Z DZIEĆMI

 

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy o uregulowanie kontaktów z dziećmi. Pomagamy sporządzić wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem, udzielamy porad prawnych w tym zakresie, a także występujemy w roli pełnomocników w trakcie trwania sprawy sądowej.

 

Wspieramy kompleksowo również w sprawach o ograniczenie czy rozszerzenie kontaktów z dzieckiem. Sąd może ograniczyć kontakty m.in. poprzez nakazanie spotykania się tylko w obecności drugiego z rodziców, przy udziale kuratora, poprzez zakazanie zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu czy poprzez zezwolenie tylko na określone sposoby porozumiewania się na odległość.

 

Jako kancelaria prawna podejmujemy się również spraw z zakresu zakazu kontaktów z dzieckiem. O zakaz kontaktów z dzieckiem można wnioskować do sądu, gdy rodzic zagraża życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu dziecka, ale także w sytuacjach, gdy wpływa na nie demoralizująco.

 

Kontakty z dzieckiem to prawo każdego rodzica. Mama i tata dają dziecku to, co jest  dla niego najlepsze, jeśli tylko nie zagrażają jego życiu i zdrowiu. Brak kontaktów wpływa demoralizująco na psychikę dziecka, które staje się wówczas nieufne, mało pewne siebie i popada w konflikt lojalnościowy z drugim rodzicem. Nasza Kancelaria wiedzą i doświadczeniem  wspomaga rodziców w tej trudnej materii, tak aby w zgodzie z samym sobą i dobrem dziecka zapewnić mu jak najlepszy czas na dorastanie i rozwój. Dzieci są naszą radością i dumą. W ich oczach widzimy swój świat i cel naszego życia. Dla dzieci jesteśmy wzorem do naśladowania, który będą się starały powtórzyć na swojej własnej ścieżce życia.  

 

Zakres usług Kancelarii w sprawach kontaktów z dziećmi:

 • doradztwo prawne w zakresie kontaktów z dziećmi, ustalanie planu kontaktów z podziałem na dni, miesiące, święta, ferie, wakacje, długie weekendy,
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym przez adwokata,
 • sporządzanie wniosków, pozwów i pism procesowych w sprawach o uregulowanie,  rozszerzenie, ograniczenie i pozbawienie kontaktów z dzieckiem / dziećmi,
 • sporządzanie wniosków o udzielenie zabezpieczenia kontaktów na czas trwania postępowania,
 • negocjacje w sprawach uregulowania kontaktów, mediacje sądowe i pozasądowe,
 • pomoc w egzekucji kontaktów z dziećmi,

 

Zespół naszej Kancelarii ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby pomóc naszym Klientom przejść przez szereg różnych spraw w sposób bezpieczny, bez nerwów i niepotrzebnego stresu.

 

Wspieramy Klientów na każdym etapie postępowania. Przygotowujemy taktykę procesową i omawiamy ją z Klientem. My służymy wiedzą, zaś Klient wybiera ścieżkę postepowania, która w danym momencie jego życia, stosunków rodzinnych i społecznych jest dla niego najbardziej dogodna.

 

Pisma procesowe są przygotowywane i wysyłane po akceptacji przez Mocodawców tak, aby proces, w jakim nasz Klient uczestniczy strona nie toczył się obok Klienta, lecz zawsze razem i we współpracy z nim. Regułą w naszej współpracy jest rzetelność, zaufanie, wiedza i pomoc na każdym etapie procesu, w którym bierze udział nasz Klient.

 

W godzinach pracy Kancelarii zawsze obecny jest sekretariat, gotów do udzielenia Państwu wszelkich niezbędnych informacji na temat współpracy.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Izabela Łebko-Mazur
Piaseczno: ul. T. Kościuszki 8, I piętro
Warszawa: ul. Al.  Roż 12, lok. 6, II piętro

NIP: 9461270920 REGON: 145829341

tel. kom.  575 110 068
tel.: (22) 111 00 68, (22) 111 00 69

www.ilm.mazuriwspolnicy.pl
ilm@mazuriwspolnicy.pl

Adwokatura Polska