Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony

Alimenty

W każdej sprawie o alimenty Kancelaria udziela pełnej pomocy prawnej w zakresie:

 1. porad prawnych,
 2. przygotowywania projektów pism procesowych, umów oraz innych dokumentów,
 3. reprezentowania Klienta przed sądami wszystkich instancji,
 4. prowadzenia negocjacji,
 5. udziału w mediacjach.

 

ALIMENTY

 

Nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu alimentów na rzecz dzieci, małżonków, dziadków, wnuków czy rodzeństwa.

 

Nieuchronną konsekwencją rozwodu i ustalenia miejsca zamieszkania dziecka przy jednym z byłych małżonków jest obowiązek uiszczania alimentów na rzecz małoletniego lub uczącego się dziecka, przez drugiego z małżonków. Mimo, iż z reguły sąd orzeka o tym w wyroku rozwodowym, to już po kilku miesiącach może dojść do zmian stanu faktycznego, uzasadniających konieczność zmiany orzeczenia sądowego wydanego w tym zakresie.

 

Alimenty mogą przysługiwać również w stosunkach pomiędzy małżonkami. Jeżeli jeden
z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające małżonkowi, który uchyla się od obowiązku utrzymania rodziny, były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

 

Jeżeli rozwód powoduje, że małżonek (taki, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia) popada w niedostatek, może on żądać od drugiego małżonka alimentów. Jeżeli zaś rozwód został orzeczony z wyłącznej winy jednego z małżonków, drugi małżonek, którego sytuacja materialna uległa istotnemu pogorszeniu na skutek orzeczenia rozwodu, może żądać alimentów, choćby nie popadł w niedostatek. Alimenty mogą być również przyznane od dziadków, wnuków, czy od rodzeństwa. Nasza Kancelaria zapewnia całkowite wsparcie na każdym etapie procesu, zarówno wtedy, gdy trzeba uzyskać alimenty, jak i w sprawach, w których trzeba się przed żądaniem alimentów bronić.

 

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię w zakresie alimentów:

 • pełne wsparcie prawne podczas sprawy o alimenty,
 • porady prawne w zakresie alimentów,
 • udział w negocjacjach prowadzących do zawarcia ugody pozasądowej w sprawach alimentacyjnych, a w razie potrzeby także wsparcie przed notariuszem i mediatorem,
 • przygotowywanie pozwów o alimenty oraz odpowiedzi na takie pozwy, wraz z reprezentacją Klientów w procesie,
 • sporządzanie wniosków o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych,
 • sporządzanie wniosków  w zakresie zaspokajania potrzeb rodziny,
 • pomoc w egzekwowaniu przyznanych alimentów.

 

Zespół naszej Kancelarii ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby pomóc naszym Klientom przejść przez szereg różnych spraw w sposób bezpieczny, bez nerwów i niepotrzebnego stresu.

 

Wspieramy Klientów na każdym etapie postępowania. Przygotowujemy taktykę procesową i omawiamy ją z Klientem. My służymy wiedzą, zaś Klient wybiera ścieżkę postepowania, która w danym momencie jego życia, stosunków rodzinnych i społecznych jest dla niego najbardziej dogodna.

 

Pisma procesowe są przygotowywane i wysyłane po akceptacji przez Mocodawców tak, aby proces, w jakim nasz Klient uczestniczy strona nie toczył się obok Klienta, lecz zawsze razem i we współpracy z nim. Regułą w naszej współpracy jest rzetelność, zaufanie, wiedza i pomoc na każdym etapie procesu, w którym bierze udział nasz Klient.

 

W godzinach pracy Kancelarii zawsze obecny jest sekretariat, gotów do udzielenia Państwu wszelkich niezbędnych informacji na temat współpracy.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Izabela Łebko-Mazur
Piaseczno: ul. T. Kościuszki 8, I piętro
Warszawa: ul. Al.  Roż 12, lok. 6, II piętro

NIP: 9461270920 REGON: 145829341

tel. kom.  575 110 068
tel.: (22) 111 00 68, (22) 111 00 69

www.ilm.mazuriwspolnicy.pl
ilm@mazuriwspolnicy.pl

Adwokatura Polska